W dniu 3 marca 1934 r. niewielka grupa ludzi – 66 pracowników łódzkich tramwajów – postanowiła stworzyć przyzakładowy klub sportowy pod nazwą TRAMWAJARZ. Skromny lokal mieścił się w tym czasie przy ul. Żwirki 4. Warunki lokalowe nie pozwalały wówczas na rozwinięcie pracy sportowej.

Zapraszamy do lektury bogatej historii Klubu Tramwajarz:

Lata 1939 – 1955

Początkowo działalność klubu ograniczała się zaledwie do rozgrywania spotkań towarzyskich , mających na celu nie tylko uprawiania sportu , co kulturalne,spędzenie wolnego czasu, jak również nawiązanie koleżeńskich stosunków między pracownikami tramwajów .

Kiedy w roku 1936 klub uzyskuje nowy , obszerny lokal z salą gimnastyczną przy ul. Piotrkowskiej 211 rozpoczyna się właściwa praca sportowa i od tej daty należy zaliczać powstanie Klubu TRAMWAJARZ.

Tramwajarz cieszył się ogólna sympatią kibiców.. Na zawodach nigdy nie mogliśmy narzekać na brak widzów , a nierzadko zdarzało się , że sala i tor żużlowy nie mogły pomieścić wszystkich chętnych .Oczywiście nasza popularność w tych czasach zawdzięczamy nie tylko częstymi meczami z lokalnymi rywalami , ale i z najlepszymi zespołami z kraju: W roku 1939 ,,TRAMWAJARZ,, zdobył tytuł drużynowego mistrza Łodzi w szpadzie i szabli . Wybuch wojny w 1939 roku przerywa działalność klubu. Zawierucha wojenna i okupacja hitlerowska wyrywa z naszych szeregów zawodników i działaczy , wielu cennych i oddanych sportowi ludzi. Wielu z nich zginęło w hitlerowskich obozach koncentracyjnych , wielu zmarło.

Mimo dotkliwych strat ci , którzy przetrwali lata wojny , z cała energią i poświęceniem stanęli w roku 1945 do odbudowy kraju , a następnie sportu , by wskrzesić tradycje ,,TRAMWAJARZA,,. Do najbardziej aktywnych należy zaliczyć jednego z założycieli Klubu Tramwajarz Lucjana Bolesława WRÓBLEWSKIEGO. Po II wojnie światowej klub nasz przechodził kilka reorganizacji. Najpierw zostaje włączony do federacji ,,Ogniwa ,, ze ,,Spójnia,, – powstaje nowe zrzeszenie sportowe ,,Sparta,, W lutym 1956 roku na walnym zebraniu pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i zawodników padł wniosek o przywrócenie klubowi nazwy ,,TRAMWAJARZ,,. Wniosek ten został przyjęty entuzjastycznie. Do Zarządu KS Tramwajarz wybrani zostali : Lucjan Bolesław WRÓBLEWSKI, Czesław WAWRZYŃSKI , M . KACZMAREK , E .BADOWSKI ,A.JANICKI ,W.KRZYZANOWSKI, M,BANASZEK ,T.NIEDZIAŁKOWSKI ,H.MAŁECKI , Z.BAJERSKI , H.KOZŁOWSKI i inni.

Mało kto dzisiaj pamięta , że po wyzwoleniu klub nasz posiadał kilka sekcji i wybitnych zawodników . Pracowały sekcje : piłki nożnej – z Longinem JANECZKIEM , późniejszym zawodnikiem ŁKS i Legi Warszawa , tenisa ziemnego i stołowego ,siatkówki ,gimnastyczna ,szachowa i strzelecka. Największe sukcesy odnieśli jednak kolarz. Barw ,,TRAMWAJARZA,, bronili Jerzy BEK mistrz Polski na torze, Teofil SAŁYGA późniejszy wychowawca Jana KUDRY oraz Stanisław GRZELAK – zwycięzca pierwszego po wojnie TOUR DE POLOGNE , bracia LISZKIEWICZOWIE . Marian BANASZEK, Tadeusz STAWSKI. W latach pięćdziesiątych na czoło żużlowców krajowych wybijać się zaczął Tadeusz KOŁECZEK . Do roku 1950 był on wielokrotnym reprezentantem Polski i odnosił sukcesy nie tylko na torach krajowych , lecz i zagranicznych .Jego tragiczną śmierć działacze , kibice i najbliżsi odczuli bardzo boleśnie .Dla upamiętnienia jego wielkiego wkładu w rozwój sportu żużlowego tradycyjnie organizowano w Łodzi imprezę pod nazwą memoriał im.T. KOŁECZKA

Już wtedy , gdy KOŁECZEK odnosił wielkie sukcesy , dzielnie sekundowali mu WRÓŻYŃSKI a szczególnie KRAKOWIAK . Z biegiem czasu na horyzoncie sportu żużlowego ukazywać się zaczęły coraz to nowe talenty . Zaliczać do nich należy przede wszystkim Włodzimierza SZWĘDROWSKIEGO. Nie tylko swą brawurą i technicznie opanowaną jazdą , lecz zwłaszcza koleżeńskością i skromnością zdobyć on sobie ogólne uznanie .Jego wielka kariera sportowa rozpoczęła się w roku 1951 , kiedy to po raz pierwszy zdobył zaszczytny tytuł mistrz Polski .Później sukcesów tych było coraz więcej. Czynnikiem , który w wielkim stopniu wpłynął na rozwój żużla łódzkiego, było utworzenie ligi , choć początki nie należały do najłatwiejszych i złamać mogły niejednego z działaczy i zawodników .Startowaliśmy w II lidze jako ZS,,Ogniwo,, . Następnie, po fuzji ,,Ogniwa ze Spójnią , weszliśmy w skład nowo powstałego zrzeszenia ,,Sparta,,. Największe trudności tego okresu przypadają na rok 1955 .Spotkania drugoligowe nie przedstawiały dla Łodzian dostatecznej atrakcji ,co-przy małej frekwencji na zawodach-znacznie nadszarpnęło budżet zrzeszenia .Dzięki jednak wyjątkowej pracy organizacyjnej takich działaczy , jak przede wszystkim Lucjan Bolesław WRÓBLEWSKI i S. Zajączkowski , dzięki ogromnemu wkładowi pracy samych zawodników ze Szwendrowskim na czele, odzyskaliśmy miejsce w I lidze .(w tamtych czasach była to najwyższa liga).

Rok 1955 był rokiem wielkich sukcesów SZWENDROWSKIEGO , który zdobył medal na II MISM po raz drugi wywalczył mistrza Polski. Zwycięstwa Szwendrowskiego nie pozostały , rzecz jasna , bez wpływu na postawę i formę pozostałych łódzkich zawodników. Razem z nim zwyciężali Krakowiak i Wróżyński , a tym godnie sekundowali Mirowski, Kołeczek (brat Tadeusza) ,Strzelecki i Szumiński. Z przyczyn obiektywnych , jak brak sprzętu , odejście czołowych zawodników oraz zakończenie kariery sportowej i brak szkolenia młodych zawodników , wyniki były coraz gorsze – aż doszło do likwidacji sekcji żużlowej. Po przywróceniu w roku 1956 klubowi nazwy ,,TRAMWAJARZ,, Zarząd KS TRAMWAJARZ nawiązuje do bogatych tradycji i wznawia pracę w kolarstwie ,gimnastyce i tenisie stołowym . Najlepsze wyniki osiągnęły pod koniec lat sześćdziesiątych tenisistki stołowe- Alicja i Grażyna LASOTÓWNY , trenowane przez ojca- Adama Lasotę. Po okresie załamania , pod koniec lat sześćdziesiątych na nowo podjęto działania zmierzające do odbudowy sekcji kolarskiej. Staraniem ówczesnego prezesa klubu -L.B. WRÓBLEWSKIEGO – zapewniono środki do prawidłowej pracy tej sekcji . Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich pracę z młodzieżą podjął były zawodnik – Marian FILIPCZAK .Od tego czasu datuje się hasło -KOLARZE CHLUBĄ ,,TRAMWAJARZA,,

Lata 1955 – 1990

Pierwsze wyniki przyszły pod koniec lat sześćdziesiątych gdzie Czesław PACHOLEC wygrywa około dwudziestu wyścigów w sezonie i zostaje najlepszym młodzikiem Makroregionu Łódzkiego a Zbigniew NOWAK najlepszym juniorem okręgu łódzkiego. Rokiem przełomowym dla sekcji był początek lat siedemdziesiątych .Zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych zaczęli osiągać wyniki na forum krajowym. W kategorii seniorów Tadeusz ZAWADA, Zbigniew NOWAK , Stefan BOROŃCZYK , Wiesław SŁOWIŃSKI , Janusz KACPRZAK ,Edward DIESNER, Czesław PACHOLEC , Władysław KRÓL , Andrzej MALINOWSKI ,Jan SADURA ,Zbigniew WOJCIECHOWSKI , Mieczysław SZYMAŃSKI, w kategorii juniorów Jerzy BEDNAREK ,Wojciech SOWIŃSKI , Grzegorz GORZKIEWICZ , Ireneusz BAJERSKI Jarosław GRODZKI zaczęli zwyciężać w wyścigach okręgowych i ogólnopolskich.

Największe jednak sukcesy przypadły na sezon 1976 i 1977 .W roku 1976 Tadeusz ZAWADA uczestniczy w Wyścigu Pokoju , zajmując 33 miejsce w klasyfikacji końcowej , W tym samym roku na podstawie osiągniętych wyników zajmuje on 4 miejsce w chalange PZKol i Przeglądu Sportowego . Dzień 16 lipca 1977 roku to wielki dzień kolarzy TRAMWAJARZA Tadeusz ZAWADA zostaje szosowym mistrzem Polski a Jerzy BEDNAREK zajmuje 4 – miejsce . Dwa tygodnie później Tadeusz ZAWADA zostaje górskim mistrzem Polski a Jerzy BEDNAREK zajmuje 10 – miejsce. Te osiągnięcia powodują że otrzymał jako pierwszy nominacji na Mistrzostwa Świata w Wenezueli . W styczniu 1978 roku rozstrzygnięty został organizowany przez katowicki ,,Sport,, i Klub Dziennikarzy Sportowych konkurs na Kryształowe Koło . Trofeum to przyznają dziennikarze kolarzowi uznanemu w wyniku głosowania za kolarską indywidualność sezonu . W 1977 roku lauratem ,, Kryształowego Koła ,,został mistrz Polski w wyścigu szosowym i górskim mistrz kraju- Tadeusz ZAWADA. W plebiscycie czytelników ,,DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO,, na najlepszych sportowców województwa Łódzkiego w 1977 roku Tadeusz ZAWADA zajął 4 miejsce , za Tomaszewskim, Bońkiem, Nowickim. W tym okresie sekcja kolarska posiadała bardzo dobrych zawodników .To nie tylko Zawada tworzył jej oblicze .Przy nim wyrośli tacy zawodnicy , jak Zbigniew NOWAK i Jerzy BEDNAREK – członkowie kadry OLIMPIJSKIEJ .

Grzegorz Gorzkiewicz , który potrafił wygrywać finisze z samym mistrzem Szurkowskim , Jarosław Grocki ,Ireneusz Bajerski ,Andrzej Dróżka , Edward Diesner , Wojciech Sowiński. Ci zawodnicy spowodowali, że klub nasz w 1976 roku był dziesiąty a w 1977 roku zajął 5 miejsce z około 160 klubów zarejestrowanych w Polskim Związku Kolarskim i Przeglądu Sportowego .( należy zaznaczyć że w tamtych latach kolarstwo Polskie było najsilniejsze w Świecie wśród amatorów) Przy seniorach rósł i dojrzewał wielki talent kolarski -Stefan CIEKAŃSKI – trzykrotny złoty medalista Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży Szkolnej ,dwukrotny mistrz Polski oraz WICE MISTRZ ŚWIATA w jeździe drużynowej(Plutecki,Jankiewicz,Lang, Ciekański ) Startując przez dwa lata w Legi Warszawa (w czasie pełnienia służby wojskowej) , był mistrzem Polski w jeździe drużynowej na czas oraz zajął czwarte miejsce na Olimpiadzie w MOSKWIE w 1980 roku .Był też lauratem Ogólnopolskiego Plebiscytu Sportowych Debiutów w 1978 roku. Trenerem Stefana CIEKAŃSKIEGO był wychowanek Klubu TRAMWAJARZ Bogdan GIBKI bardzo dobry trener z wielkim wyczuciem do wyławiania talentów kolarskich. W roku 1980 sekcja kolarska bardzo ograniczyła swoją działalność .Pozostała tylko z określonych zresztą przyczyn , grupa młodzików i juniorów młodszych . Po raz któryś z kolei zaczęliśmy wszystko od początku. Trener Bogdan GIBKI znowu zabłysnął dużym wyczuciem i talentem trenerskim . Pierwsze sukcesy przyszły w roku 1983- Edward LEWANDOWSKI zdobył tytuł mistrz Polski w kategorii juniorów. Jacek SIBINSKI w roku 1985 zwyciężył w challange.u okręgu łódzkiego w kategorii juniorów ,Krzysztof ZASADA wychowanek Trenera Czesława Kowalskiego zostaje najlepszym juniorem młodszym OZKOL Łódź. Edward LEWANDOWSKI po odbyciu służby wojskowej i startach , powołany został do kadry Polski PZKol ,na rok 1986 ,1987.

Również grupa juniorów prowadzona przez Jerzego BEDNARKA : Dariusz BIGOS,Dariusz KOWALCZYK , Andrzej RUZGA ,Krzysztof ĆWIKLIŃSKI ,Dariusz MALEC czy wychowanek Trenera Wojciecha SOWIŃSKIEGO Rafał FIBOR -t o potencjalni kandydaci na zawodników dużego formatu co udowodnił Dariusz BIGOS przegrywając mistrzostwa górskie z samym mistrzem ŚWIATA Joachimem HALUBCZOKIEM. Dariusz BIGOS był pierwszym zawodnikiem TRAMWAJARZA który podpisał kontrakt zawodowy z Portugalską grupą SIKASAL.

Lata 1990 – obecnie

Lata 90-te po reformacji ustrojowej Państwa to wielki kryzys Sportu Polskiego jednocześnie przejście z drużyn Amatorskich w drużyny Zawodowe. Bardzo dużo Klubów Sportowych w Polsce musiało zawiesić działalność lub zupełnie rozwiązać sekcje i całe kluby. Działalność klubów opierała się na pozyskiwaniu sponsorów i tylko częściowej dotacji Urzędów Miast . Przełomowy moment dla klubu TRAMWAJARZ był rok 1996 gdzie na Zarządzie Klubu wszyscy byli członkowie Zarządu Klubu złożyli rezygnację z dalszego działania w klubie , był to moment gdzie istnienie bardzo zasłużonego klubu dla Łodzi i Polski stanęła pod znakiem zapytania. Referat wygłosił Jerzy BEDNAREK , wyjaśniając iż obecne działanie sportowe opiera się na marketingu sportowym czyli reklamie i promocji firm poprzez sport, jednocześnie wyraził zgodę na wyznaczenie daty do zorganizowania zebrania sprawozdawczo wyborczego i wybory nowych władz klubu.

Nowym Prezesem Klubu został były zawodnik klubu TRAMWAJARZ w obecnym czasie właściciel oddziału Firmy ZARUBA Sławomir WITKOWSKI a Wiceprezesem Czesław WRÓBEL , Jerzy BEDNAREK zostaje członkiem zarządu ,menedżerem klubu. Od tego momentu klub działa w innej rzeczywistości , środki finansowe pozyskiwane są przez podpisywanie umów z firmami zainteresowanymi reklamą poprzez sport , klub rozwija swą działalność w kierunku zarejestrowania męskiej zawodowej grupy kolarskiej III dywizji. Początki nie były łatwe większość firm które wówczas powstawały same były na rozruchu, aczkolwiek w wolnym rynku reklama stanowi bardzo ważny czynnik promocyjny , wyrobów lub samej firmy o czym zdawali sobie sprawę właściciele firm.

Pierwszą firmą która bezpośrednio wspierała finansowo nasz klub była firma ZARUBA, ale od podpisania umowy z Fabryką Mebli Biurowych ,,MIKOMAX,, rozpoczęła się działalność na początku były grupy amatorskiej a później zawodowej III dywizji Światowej, pod nazwami ,,MIKOMAX,, ,,MIKOMAX-TO&OWO,, ,,MIKOMAX-BROWAR STAROPOLSKI,, ,, MIKOMAX – BROWAR STAROPOLSKI – OKNO PLAST,, ,,KNAF – MIKOMAX,, ,,PRIMUS,, Pierwsza grupa zawodowa działająca przy klubie TRAMWAJARZ została zarejestrowana w 1999 roku .Od roku 1999 do 2004 nasza grupa kolarska była bardzo dobrą grupą zawodową III dywizji , w ciągu pięciu lat zawodnicy nasi wygrali 167 wyścigów kolarskich, na takich jak dwukrotnie jechaliśmy WYŚCIG POKOJU w 2002 i 2004 ,czterokrotnie startowaliśmy w TOUR DE POLOGNE ,pięciokrotnie starowaliśmy w wyścigu SOLIDARNOŚCI . Najbardziej wartościowe wyniki to : MISTROSTWO POLSKI jazda indywidualna na czas 2003 Tomasz LISOWICZ ( Gorzów Wielkopolski) Wicemistrzostwo Polski 2002 rok start wspólny Krzysztof JEŻOWSKI ( Częstochowa) Wicemistrzostwo Polski 2002 rok jazda indywidualna na czas Wojciech PAWLAK

Rok 2001 I miejsce w Pucharze Polski Krzysztof Jeżowski Rok 2001 Mistrzostwo Polski Start wspólny Bogumiły MATUSIAK (Kielce) W ekipie Mikomaxu jeździli tacy zawodnicy jak Bogdan BONDARIEW (Vicemistrz Świata Ukraina) Aleksander NAKAZNY (Ukraina) Aleksander KLIMIENKO (mistrz Świata Ukraina) Sergiej SAWIELIEW (Ukraina) Marcin SAPA ,Przemysław NIEMIEC . Ww osiągnięcia sportowe były by niemożliwe bez pracy wybitnego polskiego Trenera Andrzeja KOŁODZIEJCZYKA , który odpowiadał za rozwój takich gwiazd jak: Dariusz BARANOWSKI ,Marek SZERSZYŃSKI , Zenon JASKÓŁA Grupa Zawodowa to wielki prestiż i reklama ,ale jednocześnie duże wydatki i nakłady finansowe .Zbyt małe budżety na tak dobrą grupę zawodową , spowodowało że w roku 2004 załamała się płynności finansowej klubu i byliśmy zmuszeni do rezygnacja z kolarstwa zawodowego i przekształcenie klubu, w klub jedno sekcyjny o profilu Kolarskim pod nazwą KLUB KOLARSKI ,,TRAMWAJARZ,,

Lata 2005,2006,2007 to praca z młodzieżową grupą kolarską orlik. Tak jak już w historii klubu bywało rozpoczęliśmy układanie budżetu ,poszukiwanie nowych sponsorów i postanowiliśmy postawić na kolarstwo kobiet, coraz bardziej popularne w Polsce jak i w Świecie ( przykład Bogumiły Matusiak, Pauliny Brzeźnej czy Maj WŁOSZCZOWSKIEJ. W roku 2007 podpisaliśmy umowę sponsorską z Grupą Handlowa PRIMUS (sieć sklepów spożywczych ) . Po raz pierwszy w historii kolarstwa kobiecego w Polsce została zarejestrowana Zawodowa Grupa Kolarska Kobiet pod nazwą ,, PRIMUS,,. Prymuski bo tak zdrobniale zaczęto nazywać nasze zawodniczki w ciągu dwóch lat wygrały około 60 wyścigów kolarskich na szosie torze i przełajach. Do najbardziej prestiżowych wyścigów wygranych należy zliczyć : Mistrzostwo Polski jazda indywidualna na czas 2008,2009 Bogumiła MATUSIAK Mistrzostwo Polski przełaj 2008 Marzena WASIUK Mistrzostwo Polski wyścig dystansowy tor 2008 Karolina GARCZYŃSKA jun Mistrzostwo Polski start wspólny 2009 Karolina GARCZYŃSKA jun Mistrzostwo Polski 2000 m tor 2009 Karolina KARASIEWICZ jun Mistrzostwo Polski Pary junior 2008 Mistrzostwa Polski Drużyna junior 2008 I miejsce Puchar Polski 2008,2009 Bogumiła MATUSIAK

Wielki wpływ na rozwój kolarstwa kobiet w Polsce miał wspaniały Trener wychowawca Bogumiły MATUSIAK Marek WOJNA. Poza Bogumiłą MATUSIAK w Zawodowej Grupie Kolarskiej Kobiet jeździły : Katarzyna BARCZYK, Monika GRZEBINOGA, Sylwia KAPUSTA,Anna HARKOWSKA, Agnieszka PIETR,Marzena WASIUK,Magdalena GREGORCZYK. Juniorki: Karolina KARASIEWICZ, Karolina GARCZYŃSKA,Katarzyna MATUSIAK,Natalia POTRZEBOWSKA, Patrycja WIZA , Laura RESZPONDEK, Margarita DWOJAK,Kinga URBAŚ Małgorzata PIOTROWSKA , Historia TRAMWAJARZA to nie tylko zawodnicy i trenerzy , bez oddany kochających sport działaczy ,dyrektorów MPK ,Sekretarzy ,Prezydentów Miasta Łodzi,Marszałków Miasta Łodzi, Dyrektorów Wydziałów sporu ,Okręgowego Związku Kolarskiego, Polskiego Związku Kolarskiego, Prezesów Klubu,Pracowników Klub ,Menedżerów ,Sponsorów nie było by tych wspaniałych radosnych chwil i wyników sportowych. Pamiętamy o historii Klubu ale musimy mieć przed sobą nowe cele zdobywać nowe mistrzostwa i wychowywać nowych Mistrzów oraz pamiętać o wychowywaniu młodych ludzi w duchu sportowej rywalizacji .